SAKO RIFLE JRSA620 85 ARCTOS 30-06 SPRG 21.25" BBL 4+1 RND CAPACITY

SAKO RIFLE JRSA620 85 ARCTOS 30-06 SPRG 21.25" BBL 4+1 RND CAPACITY

SKU: SAKOJRSA620 (SER# Z77177)
$2,668.00Price

SAKO RIFLE JRSA620 85 ARCTOS 30-06 SPRG 21.25" BBL 4+1 RND CAPACITY

0